Giỏ hàng của bạn
Chưa có sản phẩm

Máy đo áp suất và phát hiện rò khí

dạng dòng   dạng cột
Trang

1

Máy đo áp suất và xác định khí rò rỉ testo 324

Máy đo áp suất và phát hiện rò khí testo 324 cho phép đo áp suất, xác định khí rò rỉ được DVGW phê chuẩn cho tất cả các phép kiểm tra đường ống khí, độ kín và quá trình kiểm tra bảo trì.

dạng dòng   dạng cột
Trang

1