Giỏ hàng của bạn
Chưa có sản phẩm

Máy đo độ ồn

dạng dòng   dạng cột
Trang

1

Máy đo độ ồn testo 815

Máy đo độ ồn testo 815 xác định mức độ tiếng ồn một cách chính xác, nhanh chóng dễ dàng và đáng tin cậy

Máy đo độ ồn testo 816-1

Máy đo độ ồn testo 816 là thiết bị chuyên nghiệp trong việc đo mức độ âm thanh. Nó được thiết kế để đo lường mức độ tiếng ồn tại nơi làm việc, nơi công cộng, công nghiệp và sản xuất. Bao gồm lưu trữ dữ liệu và phân tích.

dạng dòng   dạng cột
Trang

1